Du kan ta ett sms lån även om du saknar fast inkomst – Läs mer här

Utbildning är en av de viktigaste prestationerna i livet. Men med ökningen av studieavgifterna tenderar studenterna att riskera att låna pengar för att bygga sin framtid. Som alla andra skulder kan studielån påverka dina framtida beslut och din kredithistoria. Högskolestudenter som lånade ett belopp som är större än 5 000 dollar kommer inte troligen att driva högre utbildning. Dessutom, när en studielånskuld har överskridit åtta procent av din inkomst ses det som dålig kredit vid bedömning av ytterligare lån. Här kan du se hur du tar ett sms lån även utan inkomst.

Det finns två sätt att minska ditt studielåns skuldbörda. Först kan du eliminera eller minska primärbalansen. För det andra kan du minska den månatliga totala betalningen. Med tanke på att skulder mäts genom att jämföra din inkomst till lånets betalning, om din betalning är reducerad, kommer det att hjälpa dig att utvärdera krediten. Baserat på en nyligen genomförd studie kunde cirka 50% av 2004 års akademiker slutföra sina studier genom studielån, med genomsnittliga lånade pengar på 10 000 dollar. När räntorna på lån faller kan dina utbildningslån konsolideras eller refinansieras.

Det finns flera typer av studielån. Men de vanligaste är de federala och privata studielånen. US Department of Education:s federala studenthjälpprogram hanterar de federalt finansierade lånen. Det federala utbildningslånet är det enklaste sättet att få. Med en årlig fond på 60 miljarder dollar, ger den amerikanska regeringen bidrag, arbetsstöd och lån. Å andra sidan styrs privata studielån av standardutlåningsfaciliteter. Det vanligaste studielånsprogrammet kan erhållas hos välkända banker som Citibank. Dessa typer av långivare tar vanligtvis höga räntor och ger osäkra lån.

Federal studentlån är mer fördelaktiga jämfört med privata studielån. Intäkterna på federala lån är avdragsgilla och på vissa typer av tjänster kan studentlånet förlåtas. Du kan också skjuta upp betalningarna om du bestämde dig för att gå tillbaka till skolan. Tvärtom ger privata lån ingen fördel. Precis som alla andra lån kan de vara antingen säkrade eller osäkrade, och du är ansvarig för att betala tillbaka dem.

Vid konsolidering av din studentskuld är det lämpligt att inte blanda de privata och federala lånen tillsammans. Var noga med att konsolidera alla dina federala studielån. Då kan du konsolidera dina privata lån separat. Om du skulle kombinera både de federala och privata lånen i konsolidering, kommer alla de federala fördelarna att vara ineffektiva. Det finns tre scenarier för att bestämma en persons behörighet att konsolidera sina federala studielån. För det första ska personen inte längre vara inskriven i skolan. För det andra ska personen aktivt återbetala skulden eller åtminstone vara i låneperioden. Slutligen kräver konsolideringsföretag att kunden ska ha ett lägsta lånebelopp. Det genomsnittliga beloppet är $ 10.000.

Det finns många typer av studentkonsolideringsplaner som erbjuds. Flertalet av dem erbjuder emellertid samma tjänster. Dessa fördelar inkluderar att minska storleken på månatlig betalning, sänka den månatliga betalningen med minst 30 procent eller mer, förbättra den totala kreditvärdigheten och spara värdefulla pengar.

När eleverna inte konsoliderar sina studielånsskulder kommer detta att resultera i oförmåga att förvärva framtida inteckningar, billån, kreditkort och andra typer av krediter. Se till att rikta upp all din ekonomi genom att använda några tillgängliga konsolideringsalternativ. Välj institutionen klokt och ha ett kreditfritt liv.

*****************************************************

Smslåntips är en sajt där du kan jämföra lån hos olika banker. Vi strävar alltid efter att guida dig fram till det lånet som passar dig. Besök vår hemsida https://smslåntips.com/ för mer information.

Du kan även besöka vår G+ konto ->  SMSlån tips Google+

Leave a Reply