Det kan vara svårt att hitta banker som lånar utan kreditprövning – Vi tipsar dig

Ibland blir det svårt att finansiera utbildning från egen ficka eller via stipendier. För det ändamålet måste du gå till studielån. Det kan finnas många alternativ att få ett studielån, beroende på din status och typ av utbildning. Så ska du kolla alla tillgängliga alternativ och välja den bästa. Ett annat alternativ finner du här: ansök om ett smslån.

Studielån är av tre huvudtyper:

o Federala studielån

o Privata studielån

o Konsolideringsstudielån

Federal lån är den främsta källan för utbildningslån. Privata finansiella institut tillhandahåller dessa lån. De är bättre än privata lån, på grund av deras försäkran från regeringen och deras lägsta räntesats.

Kreditpoäng är inte ansvariga för detta så nästan alla studenter kan ansöka om dem innan de går till något annat lån. Du kan göra försenade betalningar, flexibla kreditbehov och de har längre återbetalningsvillkor. Federal lån är ytterligare uppdelat i tre huvudtyper. d.v.s.

o Federal Stafford lån

o Federal Perkins lån

o Federal Mortgage PLUS-lån

o Federal Graduate PLUS-lån

Vid ytterligare kategorisering av federala lån är Perkins bättre än Stafford på grund av sin lägsta ränta (dvs 5% räntesats). Federal Perkins lån är bara för dem som står inför akuta finansiella kriser. De har ingen avgift, en lång grace period. Å andra sidan är Federal Stafford lån lämpligare om du behöver collegelån. Den har sex månaders viloperiod och flexibla återbetalningar utan böter. Du bör förklaras fattig av din skola.

Stafford lån kan tas om du redan är skyldig en utbildningsfond. Räntesatsen är 6,8%. Det finns en klassificering av Stafford-lånet, det vill säga om du behöver ett långfristigt lån och behöver lån, och du vill att regeringen ska betala ditt intresse under skoltiden eller om du vill begära en graceperiod. I sådant fall kommer Staffordlån att betecknas som subventionerat federalt Staffordlån.

I annat fall om du behöver lång sikt och du inte faller under behovsbasen, med låg ränta eller om du vill ha extra ekonomiskt stöd, är det osäkrade federala Staffordlånet som är bäst för dig. Här kommer ränta att betalas av dig. Och om du är en självständig student ska du gå till ytterligare osubsidierat federalt Staffordlån.

Det finns en annan typ av federala lån betecknas som federala föräldrar plus lån, de är bättre för föräldrarna till grundutbildade studenter, som är beroende av sina föräldrar och föräldrar till oberoende studenter som inte ansöka. För denna typ av lån är det nödvändigt att kontrollera krediter, de har flexibla återbetalningsalternativ och kan användas för att spara pengar vid återbetalning av ett annat lån. Förskottsbetalning är inte debiterad, ingen lön eller säkerhet krävs, återbetalningar kan skjutas upp till 60 månader tillsammans med skolans tidsperiod för ditt barn.

För kandidater och professionella studenter Federal Graduate plus lån är ett bra urval och dessa lån är bättre än Stafford lån och privata lån för dem. Du kan låna den kompletta kostnaden för utbildning, men krediter kontrolleras, de erbjuder flexibla återbetalningar, ingen förskottsbetalning debiteras, ränta kan vara avdragsgill. De kan också vara till hjälp för att spara pengar för återbetalningar och kan tas med Stafford lån. Du kan låna hela utbildningsutgifterna tills du får något annat hjälpmedel. Avgift debiteras men du kan få hjälp från långivare och sponsorer.

Om du går på en 4 – 5årig högskola och du är på väg mot din examen med tillräckliga krediter, kan du gå till Signature Student Loan. Denna typ av låneränta och avgifter varierar beroende på studentkrediterna, den normala återbetalningsperioden är 15 år men kan förlängas upp till 30 år.

****************************************************

Smslåntips är en sajt där du kan jämföra lån hos olika banker. Vi strävar alltid efter att guida dig fram till det lånet som passar dig. Besök vår hemsida https://smslåntips.com/ för mer information.

Du kan även besöka vår G+ konto -> SMS lån utan kreditprövning

Eller vår Facebook sida -> smslån tips utan kreditprövning

Leave a Reply