Hur mycket får jag låna med min lön?

Använd vår enkla kalkyl för att räkna ut ungefär hur mycket du kan låna till en bostad

Hur mycket får du låna till en bostad?


Ange din årsinkomst:
Räkna ut hur mycket du kan låna till ett privatlån

Hur mycket får du låna privat?


Ange din årsinkomst:
Vilka faktorer spelar roll när du ska ansöka om ett lån?

  • Årsinkomst: En viktig faktor i hur mycket du får låna. Du kan vanligtvis låna mellan 5 och 6,5 gånger din årsinkomst med en god kreditvärdighet.
  • Val av bank: Vissa banker är mer försiktiga med sin utlåning än andra, så valet av bank kan påverka hur mycket du kan låna.
  • Kalkylränta: Den ränta som banken anser att du bör kunna betala utan att det påverkar din månadsekonomi negativt.
  • “Kvar-att-leva-på-kalkyl”: En kalkyl gjord av banken för att bedöma hur mycket du kan låna baserat på din ekonomi i form av intäkter och kostnader.
  • Amorteringskravet: Regler för hur mycket du måste betala av på lånet varje månad, vilket påverkar bankens bedömning.
  • Belåningsgrad: Hur stor del av bostadens värde du har lånat.
  • Räntebetalningar: Den ränta du betalar på lånet.
  • Skatter och avgifter: Eventuella skatter och avgifter som påverkar din ekonomi.
  • Eventuella befintliga lån: Andra lån du redan har kan påverka hur mycket du kan låna.

Jämför våra långivare

Vad avgör hur mycket du kan låna för att att köpa en bostad eller uppfylla andra ekonomiska drömmar?

För det första är det viktigt att veta hur mycket pengar du har tillgång till.

Med en god kreditvärdighet kan du i allmänhet låna mellan 5x och 6,5x gånger din årsinkomst. Det är dock också viktigt att komma ihåg att den bank du väljer kan påverka det belopp du kan säkra, eftersom vissa långivare tenderar att vara mer konservativa när det gäller utlåning.

Bankerna tittar på din årsinkomst och din diskonteringsränta när de avgör om du är berättigad till ett lån. Diskonteringsräntan, som vanligtvis ligger mellan 6 och 8 %, bedömer hur hög ränta du har råd med utan att äventyra din ekonomi. Även om bankerna inte har några strikta regler för beräkning av diskonteringsräntan bestäms den vanligtvis genom att ta hänsyn till flera ekonomiska faktorer som inflationstakt och kreditvärdighet.

Förutom att titta på årsinkomsten, räknar bankerna även på vad som kallas kalkylränta. Detta är den ränta som banken anser att man bör kunna betala utan att det påverkar den egna månadsekonomin negativt. Bankerna har inga exakta riktlinjer för hur de beräknar kalkylräntan, men den ligger oftast mellan 6 och 8 procent.

Det finns flera steg att ta för att maximera det belopp du kan låna. För det första är en god kreditvärdighet avgörande för en framgångsrik låneansökan, så håll koll på din kreditvärdighet och gör allt du kan för att behålla en utmärkt kreditvärdighet. Om det är möjligt i din situation kan dessutom en minskning av LTV-kvoten i kombination med låga räntebetalningar och minimerade skatter öka lånekapaciteten ytterligare.

Att väga olika banker och analysera deras kreditvillkor är fördelaktigt, eftersom långivarna har divergerande erbjudanden. På så sätt kan du öka dina chanser att skaffa det mesta möjliga lånet genom att noggrant granska och välja det mest lämpliga alternativet för dig själv.

Om du letar efter det perfekta lånet som uppfyller dina behov kan det vara värt att ta hjälp av en kunnig konsult eller mäklare. De kan sänka din ränta avsevärt och på så sätt spara otaliga pengar med tiden!

Att ta kontroll över dina lån är viktigt för att förverkliga dina visioner. Genom att övervaka din årsinkomst, din kreditvärdighet och andra lånevariabler kan du positionera dig för maximal låneförmåga! Att undersöka olika låneprodukter och söka professionell vägledning är dessutom bra sätt att säkerställa kvalificerad hjälp.

Gina Bergqvist är en bloggare inom lån och finans. Hon har flera års erfarenhet av branschen och har etablerat sig som en källa till expertis. Gina skriver om ekonomiska frågor som bostadsköp, låneförhandlingar, sparande och investeringar för att hjälpa sina läsare att förstå grunderna i finansiell planering samt de strategier som krävs för att maximera pensionssparandet.